En stor kloakledning som ingen umiddelbart vidste eksisterede

HANSTHOLM: En 590 meter lang kloakledning er blevet fundet omkring langs Molevej - fem meter væk fra vejen.

En stor kloakledning som ingen umiddelbart vidste eksisterede.

Ledning anslås at starte ved det nuværende fjernvarmeværk, der under besættelsen var kostforplejning for de tyske soldater. Hvor den er dybest er der fem meter ned til røret, og strækningen er forsynet med en brønd for hver 30 meter.

Den slutter, efter hvad entreprenørerne SK Service og Thisted Vand anslår, ud for indkørslen til Hanstholm Bunkersmuseum.

Rørledning der er lavet i betonelementer, som det kendes i dag, er stort set tør, og i forbavsende god stand. Brøndene er 200 cm i diameter og med indstøbt ståltrin, så en person sagtens kan klatre derned.

- Det er et imponerende arbejde der er lavet. Når man tænker på, at det er lavet med skovl og hakke dybt ned i Hanstholms hårde kridt, fortæller Karsten Lukassen, projektmedarbejder ved Thisted Vand.

- Enkelte steder er dele af elementer revnet. Ellers er det svært at se, at det er 80 år gammelt, lyder det fra Karsten Lukassen, og forsætter:

- Imponerende er det også, at anlægget meget sandsynligt er konstrueret med septiktanke ved hver af de fire store bygninger som tyskerne byggede langs Molevej. Det er derfor kun vandet der er ledt videre, antageligt med udløb til havet, hvor fiskemelsfabrikken nu ligger.

Man kan sige at tyskerne havde tænkt på miljøet - allerede dengang, siger Karsten Lukassen, der nu står for opgaven at få kloakanlægget lokaliseret, med henblik på hvad der videre skal ske med det.

- Der er i princippet ingen der ejer anlægget. Og derfor er der et spørgsmål om ansvar og økonomi, der skal afklares. Vi skal også have Hanstholm Bunkersmuseum ind over, om man her er interesseret i måske at bevare et stykke af kloakledningen, eventuelt udenfor bunkersmuseet, siger han.

Ellers bliver enden på det hele nok at fylde hele betonrørledningen og brøndene med ”rørfyld” - en blanding af sand, vand, aske og kemikalie.

Bagefter dækkes fjernes toppene af brøndene, så det hele kan dækkes til, og der aldrig vil ske sammenskred på stedet.

Et projekt der vil ende med en regning. Spørgsmålet bliver bare hvem der skal betale den.

Det var ved et tilfælde at ledningen blev opdaget.

En af Thisteds Vands kunder på Molevej, havde problemer med at komme af med spildevandet. Derved blev det opdaget, at hun faktisk var tilknyttet en ukendt kloaklinie.

Nu er alle de omkring 25 brønde markeret med en rytter - så man kan se hvor ledningen går.

Men man skal ikke prøve at åbne dækslerne, understreger Karsten Lukassen på det kraftigste.

Han tror at grunden til at kloakledningen er blevet glemt, er at den dels er ligger så dybt og et stykke fra den fungerende kloakledning. Flere af dækslerne var dækket af jord, og de der var synlige havde man selvfølgelig set. Men man har nok antaget at det var septiktanke eller anden kloakering.

De fire bygninger som kloakledningen skulle betjene var tyskernes kostforplejning (Det nuværende fjernvarmeværk), administrationen og klædekammeret (”Ungdomsklubben”), våbenværkstedet (Nørbygårds værkstedsbygning) og infirmeriet (Hjemmeværnsgården).

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...