Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) er gået sammen om et projekt, der vil strække sig over de næste to år

THISTED: De seneste seks-syv år er der registreret fem nye arter af flagermus i Thy. Dermed er der i alt fundet 12 forskellige arter af flagermus i området. I Danmark findes 17 arter af flagermus, hvoraf én, damflagermusen, er en ansvarsart i Thy og sjælden på europæisk plan.

Nu vil man gerne vide mere om, hvilke levesteder de foretrækker - og hvorfor. Derfor har Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) indledt et samarbejde, der over de næste to år skal skaffe ny viden om flagermusene og hvorfor de lever, hvor de gør. BFN bidrager med udstyr og frivillige. De tre øvrige projektpartnere deltager hver især med økonomisk støtte.

Projektet har fået 323.350 kroner i støtte fra 15. juni Fonden.

Er det løvskov, gamle skove eller lysninger og er de påvirket af dyrkningsmetoder, er blandt de spørgsmål, der skal findes svar på.

I 2019 viste en pilotundersøgelse gennemført i BFN, Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy i 2019, at flagermus findes vidt udbredt i Nationalpark Thy. Den nye undersøgelse skal kortlægge, om alle søer og skovtyper har forekomst af flagermus, og hvilke arter der findes på de enkelte lokaliteter.

Formålet er at nå frem til en forståelse af, hvilken naturtype flagermusen foretrækker – og sammenligne med de forvaltningstiltag, der allerede er lavet for at forbedre livsvilkårene for flagermusen – eksempelvis etablering af flere vådområder.

- Projektet skal tilvejebringe en viden, der forhåbentlig kan bruges til at give nogle anbefalinger om naturforvaltning, der kan bruges på landsplan, siger Jan Durinck, faglig leder af projektet. Han har i mere end ti år har analyseret flagermusenes højfrekvente lyde.

- Tilstedeværelsen af flagermus vidner om naturværdien og økosystemet i et område, siger Jan Durinck.

Registreringsarbejdet starter i denne måned, og som led i projektet vil den nye viden om flagermusene i Thy blive formidlet til alle interesserede.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...