Patienterne vil dog fortsat kunne opleve, at nogle ting foregår anderledes, fremgår det af en pressemeddelelse

NORDJYLLAND: Aktiviteten i det nordjyske sundhedsvæsen nærmer sig normalen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Region Nordjylland. Både på de nordjyske hospitaler, i psykiatrien og hos de praktiserende læger er aktiviteten ved at nærme sig niveauet fra før coronakrisen. Der er dog et stykke vej endnu, og patienterne vil opleve, at tingene foregår anderledes.

Flere kræftpakker

Da landet lukkede ned på grund af coronakrisen 11. marts, oplevede sundhedsvæsenet et voldsomt fald i aktiviteten både på hospitaler, i psykiatrien og hos de praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i Region Nordjylland.

Men nu går det den anden vej: I uge 17 oplevede hospitalerne en stigning i antal henvisninger til udredning og behandling på 43 pct. Heraf var der eksempelvis en stigning på 30 pct. i antallet af henvisninger til kræftpakker. Samtidig var der 17 pct. flere indlæggelser, og der er ved at komme godt gang i operationerne igen, hedder det i pressemeddelelsen. F.eks. er ortopædkirurgiske, karkirurgiske og urologiske operationer på Frederikshavn Sygehus gradvist blevet genetableret fra midten af sidste uge, ligesom Skagen Gigt- og Rygcenter igen har åbnet for behandling efter at have været lukket helt ned.

Det glæder Henrik Buchhave (V), der er formand for regionsrådets patientudvalg, at flere patienter nu kan blive udredt for deres sygdomme eller komme i gang med en ventet behandling eller operation:

- Det har været bekymrende at se, at antallet af henvisninger til udredning for så alvorlige sygdomme som eksempelvis hjerteproblemer og kræft har været faldende under coronakrisen, selv om dette fortsat har været prioriteret. Derfor er det også godt at se, at disse patienter igen kommer ind på hospitalerne, ligesom flere patienter nu kan se frem til at få foretaget en længe ventet operation. Der er selvfølgelig oparbejdet en pukkel, så vi håber på en vis tålmodighed fra patienterne, siger Henrik Buchhave.

Fastholde kontakt i psykiatrien

Også i psykiatrien er aktiviteten ved at nærme sig det normale niveau, fremgår det. Belægningsprocenten har været helt nede på 56 sammenlignet med 74 i ugen før landets nedlukning. I uge 17 var belægningsprocenten 66 , og den er stadig stigende. Også antallet af henvisninger har været bekymrende lavt. Det faldt fra omkring 200 ugentlige henvisninger til et godt stykke under 100, mens det i uge 17 er kommet op på godt 150.

Jette Ramskov Kristensen (S), der er formand for regionsrådets psykiatriudvalg, fremhæver, at psykiatriens personale har været i stand til at fastholde patienterne i deres behandlingsforløb ved i høj grad at omlægge den ambulante behandling til virtuelle konsultationer over telefon eller video. Derudover har gruppebehandling været omlagt til individuelle forløb:

- Det er helt sikkert, at den vedholdende indsats har hindret en forværring af nogle patienters sygdom. Jeg har været alvorligt bekymret for, om nogle psykiatriske patienter ikke henvendte sig i tide, og jeg vil da også fortsat opfordre patienterne til at henvende sig til deres egen læge eller behandler, hvis de oplever symptomer på psykisk sygdom, siger Jette Ramskov Kristensen.

I psykiatrien bliver gruppebehandling lige nu genoptaget under hensyntagen til smitterisiko.

Omstillingsparate læger

Aktiviteten hos de praktiserende læger i Region Nordjylland har også taget et ordentligt dyk under coronakrisen. I flere uger har aktiviteten været ca. 40 pct. under aktivitetsgennemsnittet for de to uger inden nedlukningen af landet - og i den korte påskeuge hele 60 pct. lavere. Det tal er også kravlet tættere på normalen, siden de praktiserende læger åbnede for patienter tirsdag efter påske. I uge 17, som er den første hele uge siden genåbningen, var aktiviteten således på 83 pct. af de to uger inden nedlukningen.

Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionsrådets akut- og praksisudvalg, har bidt mærke i, at de praktiserende læger har været omstillingsparate under coronakrisen og bl.a.t har taget videokonsultationer til sig, så de til en vis grad har kunnet tilse deres patienter.

- De skal have ros for at have taget store skridt i en udvikling - som vi også her fra regionen har støttet - med udstyr, og selv om videokonsultationer ikke kan bruges til alt, så kan det også fremadrettet være et rigtigt godt alternativ til fysisk fremmøde. Alligevel er det godt at se, at patienterne igen kan møde op hos deres praktiserende læge. De er det første bolværk, der sørger for både behandling og henvisninger til hospitaler og privatpraktiserende speciallæger, siger Mogens Ove Madsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...