Halvårsresultatet viser et overskud før skat på 6,2 mio. kroner

SØNDERHÅ: ”Et tilfredsstillende halvårsregnskab, der godt og vel lever op til budgettet”.

Sådan beskriver Sønderhå-Hørsted Sparekasse selv sit halvårsregnskab, der netop er blevet offentliggjort.

Regnskabet viser, at toplinjen er over niveau fra 2018 og bundlinjen er på niveau med 2018.

Halvårsresultatet viser et overskud før skat på 6,2 mio. kroner., heraf udgør kursgevinster på Sparekassens fondsbeholdning knap 1,5 mio. kroner.

Hvis der alene regnes på de primære bankforretninger udgør resultatet 4,6 mio. kroner, hvor der var budgetteret med 3,6 mio. kroner.

- Sparekassen kan notere sig et samlet forøget forretningsgrundlag - stigning i indlån på 10 pct. samt en udlånsfremgang på 14 pct. siden 30. juni i fjor. Vi fornemmer, at der er godt gang i hjulene i det omgivende samfund. Stigende aktivitet blandt vore eksisterende kunder samtidig med, at vi har rigtig travlt med nye kundeemner, siger sparekassens direktør, Per Nørgaard Nielsen.

På boligområdet har Sparekassen medvirket til langt flere handler end tidligere år, både hvad angår fritidshuse, parcelhuse, ejerlejligheder og nedlagte landbrug.

- Mange kunder har benyttet den historiske lave rente til at omlægge kreditforeningslån til en lavere rente. Vi ser at mange kunder samtidig benytter lejligheden til at belåne friværdien i ejendommen. Sparekassen er glade for at medvirke til gode og langsigtede løsninger for vores kunder, siger Per Nørgaard Nielsen.

Han fortæller, at der hersker en generel optimisme blandt sparekassens erhvervskunder, dog kan opgaven med at rekruttere arbejdskraft i visse brancher give udfordringer.

Sparekassen har i samarbejde med kunderne fokus på investeringsområdet, idet den lave rente på indlånskonti kan animere til at gå ind på de finansielle markeder.

- Vi er altid meget opmærksomme på, at klæde kunden på til at vælge den rigtige risikoprofil og tidshorisont. I tider med lav indlånsrente er det et vigtigt fokusområde, at kunderne får tilbud om alternativ placering, siger Per Nørgaard Nielsen.

Sparekassen opjusterer forventninger til årets resultat for 2019.

Da salget af Sparinvest Holding aktier til Nykredit Bank A/S nu er endelig på plads i 3. kvartal 2019 - forventes der et resultat før skat på 12 mio.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...