Thorshanen er en en højarktisk fugl, der især yngler på Svalbard og i Island samt i Nordøstsibirien, Alaska og Canada

HANSTHOLM: Lige ind til blæsevejret onsdag-torsdag har man i Hanstholm Havn kunnet opleve en sjælden vadefugl - som faktisk svømmer. I havnebassinerne.

- Vi så tre samlet ude i den nye havn, og senere lå der to ved havnecafeteriet, fortæller Jens Jørgen Andersen, Thisted Postens ”naturobservatør”, og fortsætter:

- Thorshanen er en meget sjælden gæst i Danmark. Vi ses aldrig mere end to-fire fugle en hel efterårs- og vintersæson. Så at fire thorshaner, vurderede vi det til, opholder sig samtidigt i Hanstholm, er meget usædvanligt.

Jens Jørgen Andersen observerede fuglene dagligt i en uges tid, før blæsevejret satte ind:

- Thorshanen er en usædvanlig fugl, idet den altid opdages ved, at den svømmer rundt på vandoverfladen - ofte i cirkler. Den er meget hurtig, når den svømmer, mens den hapser småføde fra overfladen.

Thorshanen, der tilhører gruppen svømmesnepper, er en højarktisk ynglefugl på Svalbard og i Island.

Ifølge Naturbasen skønnes det, at der i Island og Svalbard yngler henholdsvis 50 og 500-1000 par. Derudover er der langt flere, der yngler i våde floddeltaer og på tundraen i Nordøstsibirien, Alaska og Canada. Her kan flere hundred par yngle pr. kvadratkilometer

- Der sker så det, at fuglene bliver blæst mod Danmark. Både dem nordvest fra og dem østfra. De gør så at sige et pitstop i Hanstholm. Og netop havnebassinernes rolige vand kan de lide at opholde sig i, når de skal søge føde, fortæller Jens Jørgen Andersen og tilføjer:

- Så hold øje med en sort-grå fugl med spidst næb, der ikke ligner en måge, og som svømmer i havnebassinet og roterer om sig selv, når den søger føde. - Den er meget sjælden - men chancen for at se den i Hanstholm er god netop nu.

Fakta: Længde 20-22 cm, vingefang 36-41 cm. På størrelse med almindelig ryle. I vinterdragten bliver fuglen meget lys og ligner da en måge i miniformat - med hvid underside og lys blå-grå overside. Den markante sorte tegning fra øjet og bagud er et kendetegn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...