Den omlægges fra 1. april 2022 til at være baseret på beredskab i fire hovedområder frem for nu, hvor den er baseret på responstider, mens placeringen af ambulancer er op til entreprenøren

NORDJYLLAND: Region Nordjylland har offentliggjort sit udbud af ambulancetjeneste og liggende og hvilende patienttransport. Ambulancetjenesten bliver denne gang udbudt efter en anden model end tidligere, i og med man skifter fra en responstidsmodel til en beredskabsmodel, fremgår det af en pressemeddelelse fra Regionsgården i Aalborg.

Når Region Nordjyllands kontrakt med Falck Danmark A/S om drift af ambulancetjenesten udløber 2022, vil den kommende leverandør skulle varetage opgaven på ny og andre betingelser. Det fremgår af det udbudsmaterialet.

- Vi går væk fra vores nuværende model, hvor leverandøren selv bestemmer placeringen af baser og fastlægger antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider (fra opkald til ambulancen er fremme, red.) fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet af ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne, siger førstenæstformand i regionsrådet Lone Sondrup (V).

Derudover skal ambulancetjenesten geografisk udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler frem for ét samlet område som nu.

- Jeg håber på, at det vil få mange aktører til at byde på opgaven, da vi gør det mere attraktivt for ny aktører at give tilbud, når der er flere mindre delaftaler. Det viser erfaringer fra andre regioner, siger Lone Sondrup, som også fremhæver, at den øgede konkurrence forventeligt vil give lavere priser.

Formanden for regionsrådets akut- og praksisudvalg Mogens Ove Madsen (S) glæder sig over, at udbuddet nu er offentliggjort efter lange og grundige overvejelser om, hvordan man vil organisere fremtidens ambulancedrift i Region Nordjylland.

- Den ny model giver mere fleksibilitet ved, at vi fremover selv får det fulde ansvar for responstiderne og dermed muligheder for løbende at ændre i beredskabet. Jeg tror på, at vi vil få en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv. Alt sammen skal gerne hjælpe med at nedbringe antallet af for lange responstider til gavn for de nordjyske borgere, siger Mogens Ove Madsen.

Det er desuden besluttet, at der skal laves kontrolberegning i forbindelse med, at der udbydes fire delområder. Det vil sige, at der for denne del af udbuddet bliver foretaget kontrolberegninger efter principperne i kontrolbudsbekendtgørelsen. Kontrolberegningerne vil skulle bruges til generelt at understøtte den politiske beslutningsproces, herunder afdække om regionen eventuelt vil kunne drive et eller flere delområder billigere end de leverandører, der byder på områderne. Der er dog ikke på forhånd taget politisk stilling til et regionalt driftsscenario. De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2020.

De ny kontrakter forventes indgået primo 2021.

De nuværende kontrakter med Falck Danmark A/S udløber 31. marts 2022 uden mulighed for forlængelse. Der skal derfor gennemføres et udbud for at få ny kontrakter, der bliver gældende fra 1. april 2022.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...