Et aftenmøde skal bruges af bestyrelsen til at samle ideer, tanker og drømme ind

HANSTHOLM: Den ældste hal i Thy ligger i Hanstholm. Den blev bygget af tyskerne under krigen. Sidenhen har lokalområdet bygget et idrætscenter op om omkring den gamle "tyskerhal".

Et idrætscenter som tiden er ved at løbe fra. Hanstholm Hallen er i dag den hal i Thisted Kommune med færrest aktiviteter - sin størrelse taget i betragtning. Det skal der nu laves om på, og håbet er at skabe et helt nyt idræts- og kulturcenter - med mange flere og forskellige aktiviteter end i dag.

Derfor skal drømme og ideer samles ved et stormøde om aftenen 12. september, hvor arrangørerne håber at rigtig mange holmboer og brugere kommer. Ikke kun de brugere der allerede i dag er aktive i hallerne. Men alle der bare har den mindste interesse i udviklingen af Hanstholm hallerne til gavn for hallerne selv, men også for Hanstholm som by.

- Vi håber at samle alle drømme og ideer i et katalog, som skal danne baggrund for, at et arkitektfirma, kan komme med deres bud på, hvordan det nye "Hanstholm Hallerne" med tiden kan komme til at se ud, siger formand for Hanstholm hallerne, Jarl Knudsen.

I dag råder Hanstholm Hallerne - udover "tyskerhallen" - over en stor idrætshal, et cafeteria, et fitnesscenter i det gamle "rådhus" og gang- og omklædningsfaciliteter. Hallen bærer charmerende præg af "knopskydninger" og ældre byggestil, men nu skal den shines op. Det mener bestyrelsen i Hanstholm Hallerne i hvert fald.

De drømmer om at udnytte de eksisterende kvadratmeter bedre og give Hanstholm Hallerne en make-over, og til dette formål har de fået bevilliget 65.000 kr. fra Thisted Kommune, som sammen med egne midler skal igangsætte processen.

- Jeg vil meget opfordre rigtig mange til at komme, også selv om man ikke har så meget med hallen at gøre i dag. Vi skal have en aften, hvor vi ikke kigger på økonomi, men først og fremmest får alle ønsker, ideer og drømme på bordet. Sådan at der er noget at arbejde med for den arkitekt, som Thisted Kommune arbejder sammen med. Den arkitekt der var bag udviklingen af Thy Hallen, siger Jarl Knudsen.

- Vi er meget glade for bevillingen fra Thisted Kommune, og vi glæder os til at sætte skub i udviklingen af Hanstholm Hallen. Vi vil gerne have fokus på at få udviklet stedet til at være et moderne idræts- og kulturcenter.

På aftenen vil bestyrelsen også gerne nedsætte en "følgegruppe" til udviklingsprocessen. Følgegruppen opgave bliver at alles interesser bliver hørt og varetaget i videste mulig omfang.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...