Banedanmark igangsætter nu implementeringen af det ny signalsystem på den sidste strækning af Thybanen

THYBANEN: Af en pressemeddelelse fremgår det nu, at Banedanmark i denne uge har taget det ny signalsystem i brug på tredje del af Thybanen, nemlig strækningen mellem Bedsted og Hvidbjerg Thyholm. Og at man nu går i gang med sidste etape af Thybanen, som frem imod påske får udrullet det ny signalsystem.

Udrulningen på Thybanen har været i gang siden midten af februar og foregår i fire etaper. Etape for etape arbejdes der i og ved jernbanesporet, hvorefter det nye signalsystem bliver taget i brug strækning for strækning.

Fra mandag 23. marts kører togene med det nye signalsystem på de tre første etaper mellem Thisted og Hvidbjerg. Det betyder, at passagererne i de næste par uger kan forvente et ekstra lille ophold på Hvidbjerg Station i nordgående retning på ca. 3,5 minutter, når togene skal omstilles fra det gamle signalanlæg til det ny signalsystem. I den sydgående retning forventes der ingen forsinkelser.

I den kommende weekend går Banedanmark så i gang med udrulningen af signalsystemet på den sidste etape - den 22 km lange strækning mellem Hvidbjerg og Struer.

Det kommer til at påvirke togtrafikken i den første weekend af april, fremgår det, idet der bliver indsat togbusser på hele strækningen mellem Struer og Thisted fra fredag aften 3. april til mandag morgen 6. april, mens der udføres installationer og test.

Biltrafikken vil blive påvirket i hverdagene i løbet af de to uger, idet der bliver lukket overkørsler over jernbanen, mens der arbejdes på bomanlæggene. Arbejdet er dog tilrettelagt, så bilister, cyklister og gående får så lille en omvej som muligt.

Banedanmark opfordrer naboer, trafikanter og togpassagerer til at holde sig opdateret via Banedanmarks hjemmeside, hvor man kan se, hvornår de forskellige overkørsler bliver spærret, og på rejseplanen.dk.

I den kommende periode vil der tillige være ændringer i køreplanen, som ikke skyldes udrulningen af signalsystemet, men at køreplanerne alle steder i landet fra mandag 23. marts er blevet omstillet til søndagskøreplan for at matche de markant lavere passagertal.

Thybanen er den tredje togstrækning, hvor Banedanmark udruller det nye signalsystem (ERTMS). Hidtil er systemet taget i brug på Vendsysselbanen og strækningen Roskilde-Køge. ERTMS består af togkontrolsystemet ETCS og radiosystemet GSM-R. Herudover har Banedanmark udrullet et nyt signalsystem kaldet CBTC på to S-banelinjer i København. De ny signalsystemer skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl på togdriften i Danmark. Erfaringerne fra Banedanmarks første strækninger med ETCS og CBTC, viser, at systemerne her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser grundet signalfejl.

Inde i toget mærker man som passager ingen forskel med det nye signalsystem, men for lokomotivførerne gør det en kæmpe forskel. Tidligere har lokomotivførerne skullet holde øje med fysiske signaler langs med banen og i nogle tilfælde være i telefonisk kontakt med kommandoposter. Med det ny system får de dem digitalt på en computerskærm inde i førerhuset.

Fakta om nyt signalsystem på Thybanen: Etape 1: Snedsted-Thisted (i drift fra 24. februar), etape 2: Bedsted-Snedsted (i drift fra 9. marts), etape 3: Hvidbjerg-Bedsted (i drift fra 23. marts) og etape 4: Struer-Hvidbjerg.

Nærmere på: www.bane.dk og www.arriva.dk og www.rejseplanen.dk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...