De nye lysmaster klar til at blive sat op

THISTED: Thisted Kommune forsætter arbejdet med forskønnelsen af Thisteds indfaldsveje. Nu er det Simons Bakke der står for tur.

På torsdag i uge otte går arbejdet med at opstille omkring 35 af de buede såkaldte Balletto lysmaster på strækningen fra Limfjordsbørnehaven til byskiltet mod syd.

Masterne er allerede opstillet på strækningen forbi Søbadet.

Inden 2019 er omme er hele strækningen fra Byskiltet i Thisted syd og til rundkørslen ved Skoda i nord oplyst af de buede master.

Men det er ikke kun lys, der skal forskønne indfaldsvejen til Thys hovedstad. Også en del ny beplantning, skal gøre det til en større oplevelse at komme til Thisted.

- Vi vil beplante de grønne områder med blomsterløg, træer, bøgepur (hækplante) og græs, fortæller projektleder Morten Berthelsen fra Thisted Kommunes teknik og miljøafdeling.

- Vi har fældet en del gamle elmetræer, og i stedet valgt en mere varieret beplantning for at gøre vejstrækningen smukkere, når man kommer til byen.

De nye Balletto master vil give en mere ensartet belysning uden mørke pletter på vejbanen og dermed opfylde kravene til vejbelysning. Arbejdet med at opstille lysmasterne forventes at tage en uge. Herefter følger tilslutning af strøm, og når alle master lyser, så pilles de gamle master ned.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...