Snoren klippes lørdag middag, 11. maj

HANSTHOLM: Det første spadestik blev taget i oktober 2018 til det, der nu har omdannet en minkskov til en Hawskov og som er et sted, der skal være med til at danne ramme om et nyt udflugtsmål og skabe mere turisme i området.

Lørdag middag 11. maj inviterer Hanstholm Rådet i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune alle til indvielse af det nye aktivitetsområde, Hawskoven.

Det har været et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og frivillig-foreningen, Hanstholm Rådet, der har haft ansat en koordinator til selve etableringsopgaven:

- Jeg blev ansat som Landsbykoordinator i Hanstholm, med hovedformål at skulle koordinere etableringen i Hawskoven. Det har været helt vildt sjovt at blive kastet ud i et projekt, hvor jeg flere gange har været på udebane men hvor både Kommunen og Naturstyrelsen har kunnet hjælpe med at sende projektet i den rigtige retning, siger Maria Vangsgaard, Landsbykoordinator i Hanstholm.

- Jeg er super stolt af at vi i Hanstholm har fået det her fantastiske møde- og samlingssted – alt i Hawskoven er lavet i byggematerialer valgt med omhu og lavet af nogle utrolig dygtige håndværkere! Nu er vi lige ved at være i mål og mangler kun at få etableret de sidste borde/bænke inden indvielsen.

Pladsen åbner ved middagstid og derefter er der fællessang inden der er taler af skovrider Ditte Svendsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, Esben Oddershede (V) og Lene Larsen fra Hanstholm Rådet.

Efter snoreklipningen serverer Naturstyrelsen et vildt-traktement og bagefter vises der rundt på pladsen og alle kan deltage i en rundboldturnering.

Der vil også formedelst 50 kroner for de voksne med udgangspunkt fra fugletårnet være en guidet tur i området, hvor der fortælles mere om skoven, Hanstholm stien, havneudvidelsen og Showroom for Fiskeriet.

Projektet er finansieret igennem ”Grøn Ordning” via Thisted Kommune, som har indstillet projektet til Energistyrelsen, hvor der er blevet givet tilsagn om 860.000 kr. Dette skyldes at Hawskoven er placeret i nærheden af vindmøllerne i Østerild og på Hanstholm Havn.

Formålet med Hawskoven er at skabe et rekreativt naturskønt område, som skal være med til at gøre området attraktiv for turister og borgere i Thy.

Hanstholm Rådet er en frivillig forening, som har til formål at fremme bosætning, erhverv, turisme, foreningsliv og sammenhold i Hanstholm. Derudover også for at organisere og igangsætte udviklingsprojekter samt at fundraise eller rådgive til projekter under foreningen.

Foreningen blev stiftet i april 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Hanstholm, der i øvrigt var støttet af blandt andre Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...