Flere og flere af højspændingsledninger lægges i jorden

THY: Der bliver længere og længere mellem luftledningerne i landskabet. Flere og flere af højspændingsledninger lægges i jorden.

Ofte på grund af alder. Mange af ledningerne er nu blevet 50 år gamle.

Men også af rekreative og naturmæssige hensyn, forsvinder de skæmmende master. Ledningsnettet trænger desuden til en modernisering, så det blandt andet kan opsamle strømmen fra de mange nye vindmøller. Samtidig udbygges og ombygges transformerstationerne.

I Thy er det nu ledningen fra Bedsted til Nors og fra Frøstrup til Klip Fjordholme, der nu er ved at blive jordlagt.

Det betyder at master på strækningen alle vil være lagt ned i denne uge.

Arbejdet med at fjerne soklen og få master sker sideløbende.

Ledningsnettet er ejet af Energinet DK. Det er firmaet Caverian, der har hovedentreprisen for med nedtagelsen af 150 KV ledningsnettet, som er en del af projektet Hanherred-Thy-Mors og Salling kabelprojektet.

Arne Brokholm, som er Energinets tilsynsførende på kabelarbejdet, fortæller til Thisted:Posten, at der skal fjernes 105 master Bedsted Nors, og på strækningen Frøstrup og Klim Fjordholme er det 43 master der skal fjernes, hvor der endnu mangles at blive lagt 25 ned.

- Det er mest på grund af alder at masterne nu fjernes. De blev sat op i slut 1960´erne og det kan nu bedst betale sig at lægge kablerne dem i jorden. For så er der ingen vedligeholdelse, siger han.

Elmasterne skal nu skrottes og de store betonsokler under hver mast skal hugges i stykker. Et arbejde der varetages af skrotningsfirmaet H. J. Hansen.

I alt er det sammenlagt 120 km. luftledninger der lægges i jorden ved det samlede projekt fra Struer /Salling og op gennem Thy og Hannes.

Kabelprojektet begyndte 2013 og er afsluttet i 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...