14 mio. kroner efter skat i Sønderhå-Hørsted Sparekasse

SØNDERHÅ: Der er lagt op til jubelmøde, når Sønderhå-Hørsted Sparekasses granter mødes i Snedsted Hallen 27. marts.

For 2019 blev det hidtil bedste regnskabsår i Sparekassens 147-årige historie.

Årsrapporten udviser et overskud på godt 14 mio. kroner efter skat.

Med til historien hører, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse i lighed med andre pengeinstitutter har nydt godt af salget af aktier i Sparinvest Holding. Knap seks mio. kroner indbragte salget.

Men når det er sagt, så anfører sparekassedirektør Per Nørgaard Nielsen, at rekordresultatet også skyldes en fortsat god tilstrømning af kunder og et højt aktivitetsniveau vedr. låneomlægninger af kreditforeningslån.

- Derudover har vi haft et meget lavt niveau af tab og nedskrivninger på kunder. Vores kunder er robuste og har det økonomisk godt. Derfor har sparekassen i 2019 ikke har haft behov for at foretage nedskrivninger på udlån, siger Per Nørgaard Nielsen.

Det lave renteniveau gør det svært at tjene penge på udlån. Alligevel har man i Sønderhå formået at øge basisindtjeningen via provisioner.

Således er netto-rente og provisionsindtægterne er steget med ni procent til 25,5 mio. kroner.

- Vi er meget tilfredse med at fremvise en god fremgang på de primære indtægter for sparekassen, siger Per Nørgård Nielsen,der lover yderligere vækst i 2020.

- Sparekassen ønsker fortsat at opjustere antallet af medarbejdertimer, idet vi prioriterer at være tilgængelige og have tid til kunderne. Så når kunderne bliver flere, er det naturligt, at der skal være flere til at tage sig af dem. Vi investerer også en del penge i IT-udviklingsprojekter via vores datacentral bl.a. for at imødegå cyber-kriminalitet og lovgivningsmæssige krav. I en verden af digitale løsninger er det helt centralt i vores forretning, at kunderne har direkte adgang til deres personlige rådgiver. Hos os er kunderne hverken nummer otte i telefonkøen eller blot henvist til et online chatforum, siger Per Nørgaard Nielsen.

I øjeblikket beskæftiger Sønderhå-Hørsted Sparekasse 12 medarbejdere.

Den forbedrede indtjening er baseret på et øget forretningsfang, idet Sparekassen også i 2019 har oplevet en meget tilfredsstillende udvikling i både indlån, udlån og vækst i formidling af kreditforeningslån til Totalkredit og DLR Kredit.

- Finansiering af huskøb for vores kunder har bl.a. været med til at løfte væksten på udlånet, da udlån er øget med knap syv pct. til 333 mio. kroner. Sparekassen har også medvirket til finansiering af gode projekter for vores erhvervskunder, siger direktøren.

Sparekassens indlån er steget med knap ni pct. til 479 mio. kroner. Det er ifølge direktøren et udtryk for, at kunderne sparer meget op.

På baggrund af det lave renteniveau steg kundernes interesse for investering. Og det har givet stor aktivitet inden for investeringsrådgivning.

- Kunderne har fortsat vist god interesse for vores Puljepension, som er en god investeringsmulighed for pensionsmidler, siger Per Nørgaard Nielsen.

I 2019 rundede Sønderhå-Hørsted Sparekasse en milepæl med en egenkapital på over 100 mio. kroner. den er nu på knap 106 mio. kroner, hvoraf garantkapitalen udgør 23 mio. kroner.

Solvensen er ultimo 2019 opgjort til 23,9% pct., hvor lovens krav er otte procent.

Det er vores mål at komme op på 25 pct. i 2023.

Så der er lagt op til fest ved granatmødet. Og så gør det jo ikke noget, at det er Ib Grønbech, der står for underholdningen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...