Naturstyrelsen Thy har igangsat bekæmpelse af den invasive art, som skygger den naturlige vegetation væk

KLITMØLLER: Onsdag morgen 30. september kørte gravemaskinerne ud i klitten nord for Klitmøller. Her har man tydeligt kunnet se, hvor hvordan den invasive art rynket rose har kunnet dække hele klitter og dermed groet henover og skygget den naturlige vegetation væk. I de næste par uger vil gravemaskinerne derfor være i gang med bekæmpelsen af rosen - henholdvis nord og syd for Klitmøller, fortæller Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Metoden, der anvendes denne gang, er nedgravning, hvor man graver forekomster af rynket rose ned i ca. 80-100 cm dybde og dækker plantematerialet til med sand. Terrænet bibeholdes, og arbejdet følges tæt i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren.

Rynket rose er en invasiv art, der ikke naturligt hører hjemme i de vestjyske natur. Busken spreder sig hurtigt ved rodskud og spredning af frø - og overskygger naturligt hjemmehørende arter, og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis der ikke gøres noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på længere sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter som strandsnerle og skotsk lostilk vil forsvinde, skriver Naturstyrelsen.

Bekæmpelsen af rynket rose medfører, at der efterlades åbne sandflader. Den nye dynamiske kystnatur vil tilgodese bl.a. markfirben og flere arter af insekter med større leve- og jagtområder, skriver Naturstyrelsen.

På længere sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

Rynket rose stammer oprindelig fra det nordøstlige Asien og blev herfra i 1800-tallet indført til Danmark som prydplante. Den er første gang observeret forvildet i den danske natur i 1875.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...