12.-13. august mødes man i klasserne, og 21.-23. august er der lejrweekend

THISTED: Den ny sæson for FDF Thisted 1. kreds starter onsdag-torsdag 12.-13. august ved kredshuset Zacho på Møllevej 24 A, hvor man mødes i de enkelte klasser. Mødetider for de enkelte klasser fremgår af hjemmesiden.

Alle FDF-aktiviteter lukkede ned på grund af coronasituationen 11. marts sammen med resten af samfundet. Det lykkedes dog at få gang i et par klassemøder inden sommerferien, og den planlagte sommerlejr på Jegindø blev kun til en enkelt dag, fordelt på flere adresser i Thisted, men i samspil med 2. kreds fik man en god dag for store og små, fortæller webmaster og tumlingeleder Jens Kristian Eriksen.

- FDF er et fantastisk godt fritidstilbud, som endnu flere børn og unge fortjener at opleve. Vi byder velkommen til alle fra 0. klasse og opefter. Hos os møder man ny venner og får sjove og spændende oplevelser, siger Jens Kristian Eriksen og fortsætter:

- Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine, snakke sammen og at blive mødt med respekt - uanset baggrund, alder eller evner betyder noget. I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil, snitte i en pind og lære knob udfordrer vi os selv og den verden, vi lever i.

Kredsen planlægger nu weekenden 21.-23. august som en slags erstatning for den sommerlejr, der måtte aflyses. Her bliver der mulighed for at opleve lejrlivets mange glæder:

- I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger i FDF at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der giver børn og unge en ballast og et ståsted i livet. Mange FDF’ere har fået stærke sociale kompetencer, har lært at tænke ud af boksen og vælge til og fra over for de vigtige ting i livet.

Nærmere på: www.fdf.dk/thisted1

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...