Krista J. Søndergaard har netop sendt en bog i trykken, og fredag 25. september fortæller hun i Ydby om den

DOVERODE: I dag er Doverodde Købmandsgård udover Thisted Kommunes naturvejledning også hjemsted for Statens Museum for Kunsts første filial uden for København. Og på den baggrund er det en særdeles interessant bog, der nu er på vej i trykken med titlen ”Kunstnerliv i Doverodde gennem 150 år”. For udover at være havn for fjordfiskere og foderstoffirmaet har Doverodde også haft besøg af en række kunstnere.

Det fortæller Krista J. Søndergaard, Bjerringbro, om i bogen, der har undertitlen ”Spejlinger på Limfjorden - natur, historie og kultur”, og fredag 25. september fortæller hun om bogen ved et arrangement i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenters forhal i Ydby, arrangeret af Doverodde Købmandsgårds Venner, der også er medudgiver af bogen. Foredraget er flyttet til Ydby på grund af coronasituationen. Dér er der plads til 60 under de gældende restriktioner, siger Karin Nikolaus fra vennerne, som tager imod tilmeldinger.

Selv voksede Krista Søndergaard op i Doverodde Købmandsgård som datter af direktørparret Esther og Viggo J. Vestergaard, der havde billeder på væggene af Knud Eel og Ellen Raadal.

Bogen har kapitler om J. P. Jacobsen, Thit Jensen, Aage Roose, Edvard Ølund-Hansen, Knud Eel og Ellen Raadal samt et kapitel om andre kunstnere, og dertil indeholder bogen et kort rids af Doveroddes historie gennem de seneste 200 år med ladeplads, kro, købmandsgård og havn.

Fra 1860 blev købmandsgården ledet af A. C. Hundahl, der var morbror til J. P. Jacobsen, og derfor kom den spirende digter til Doverodde på feriebesøg både som barn og ung i ”Onkel Hundahls skænkestue”, og måske var det ham, der inspirerede kusinen Sine til at plante ”Frøken Hundahls bøg” omme i købmandsgårdens park. Jacobsens besøg i Doverodde indgik i øvrigt i 1985-fyrspillet i købmandsgårdens have i anledning af hans 100-års-dødsdag.

Om Thit Jensen hedder det, at et kapitel af hendes store roman ”Stygge Krumpen” fra 1936 kan være skrevet i huset Fjordblink, måske fordi den overfor liggende Boddum Bisgård i romanheltens tid hørte til børglumbispens jordegods. Og i øvrigt var Thit Jensens mand, kunstmaler Gustav Jéhan Fenger, født i Thisted, ligesom hendes søster Anna var gift med apoteker Hans Siig Arden i Hurup.

Gustav Fenger havde Thit Jensen mødt gennem sin bror Hans Otto Deuvs, der på kunstakademiet i København havde truffet Fenger og Edvard Ølund-Hansen. Det kan ikke bevises, at de to førstnævnte malere har været i Doverodde, men det er højst sandsynligt, og omkring 1990 kom et maleri Familien Vestergaard i hænde, som Ølund-Hansen har malet formentlig sidst i 1920’erne, og som forestiller den velhavende købmandsfamilie Møller i købmandsgårdens have i Doverodde.

Thit Jensen er på en tegning, der nu befinder sig på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød, portrætteret af Aage Roose, formentlig fra 1920’erne. Men Roose har i hvert fald været i Doverodde, for 1957 optræder han i gæstebogen for Doverodde Kro, og bogen viser et maleri af fiskernes tjærested nord for byen. Andre kunstneres navne står i samme gæstebog.

At Knud Eel og Ellen Raadal har malet og tegnet i Doverodde, er formentlig velkendt i forvejen. Men mange kom også på besøg på pensionatet Granhøj, som i 1950’erne blev drevet af Karen og Michael Sørensen. Han var selv kunstmaler og derfor ven med mange af tidens navne.

Krista J. Søndergaard er født 1943 i Doverodde og tog 1963 studentereksamen fra Viborg Katedralskole. Derefter gik hun på Aarhus Handelshøjskole og arbejdede i nogle år som tresproglig korrespondent. 1967 giftede hun sig med Aksel Søndergaard, der er cand. mag. i dansk og historie. 1973 flyttede de til Aalborg og 1979 til Bjerringbro, hvor de fortsat bor, da han blev vicerektor på gymnasiet. En cancer gjorde hende 1975 uarbejdsdygtig, men to år senere startede hun på Aarhus Universitet, og 1985 blev hun cand. mag. i fransk og tysk, og efter at hun 1988 blev raskmeldt, fik hun ansættelse på Bjerringbro Gymnasium til 2010. Parret har to sønner, der bor og arbejder i hhv. USA og Sverige.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...