Kents Træpleje har fået opgaven med at forbedre biomangfoldigheden syd for Klitmøller

KLITMØLLER: Kent Sørensen, Thisted, går i disse dage og stikker buske og træer i den våde sandjord langs kystvejen. Hans firma Kents Træpleje har fået den opgave af Naturstyrelsen Thy at plante 9000 træer og buske på en kilometer lang strækning syd for Klitmøller - tæt op mod Kystvejen. En god blanding af vækster, som skal give biomangfoldigheden et skub fremad.

For før stod der biologisk uinteressante contortafyr i lange rækker. Nu skal de nye planter blive til et bredt og varieret skovbryn med masser af mad til insekter, fugle og dyrevildt.

Der kommer dog til at gå fem-otte år, før der må gnaves i de nye træer, for hele området er midlertidigt blevet hegnet ind. Først når træerne er nået en højde på halvanden meter fjernes hegnet, så der er fri adgang til den ny beplantning.

- Hvis ikke vi sætter hegn op, vil hjortevildtet straks rykke de små planter op. Især egetræerne er de vilde med, siger Jacob Alstrup Aalborg, der er skovfoget hos Naturstyrelsen Thy, og fortsætter:

- Vi prøver at lave de nye brede skovbryn så mange steder, som vi kan komme til det. Og vi gør det primært med buske og træer, der hører hjemme i Thys natur .

Kent Sørensen fortæller, mens han stikker spaden i sandjorden, der visse steder er helt flydende, fordi grundvandet står højt, at beplantningen laves i ”trapper”, så de mindste buske står forrest, fulgt af større buske og bagerst træerne. Det giver et mere harmonisk skovbryn.

Kent Sørensen kommer til at bruge ni arbejdsdage på at stikke de 9000 buske og planter ned på de tre hektar ud mod Kystvejen, og så bliver han i øvrigt ikke helt færdig. For noget af arealet er så vådt, at der først plantes, når det bliver mere tørt i vejret.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...