En boremaskine af de helt store er ankommet til Hanstholms gamle østmole

HANSTHOLM: En boremaskine af de helt store er ankommet til Hanstholms gamle østmole, hvor den nye havn er ved at tage form.

Den 25 meter høje og 100 tons tunge Bauer BG 28 H har allerede lavet de første af de 100 huller, der skal bores over en strækning på 100 meter.

Hullerne, som er 100 cm i diameter og op til 18 meter dybe, bores i en ubrudt linje uden afstand mellem hullerne, og skal gøre det muligt at hamre spunsvæggen til den nye 400 meter lange kaj ned i den hårde kridtbund under havnebyggeriet.

Det er kun 100 af de 400 meter, der skal bores for, fordi de befinder sig inde på selve østkajen.

De 400 meter spuns skal sættes, tværs over det nye havnebassin, helt over til den nyanlagte østmole.

Ude i selve bassinet skal der graves en rende i havbunden.

Dette stykke skal graves af en af Rohde Nielsen A/S’ to flydende hydrauliske gravemaskiner Mjølner R eller Gungner R, som ankommer i februar.

- Vi er nødt til at bruge boring på land, fordi vi ellers skulle grave en meget bred rende, for at nå ned i den ønskede dybde. Med boringsmetoden kan vi præcis udbore det stykke på en meter i bredden, som vi skal bruge til spunsvæggen, siger projektleder for havnebyggeriet Mogens Steen Pedersen fra Aarsleff AS.

Ude i bassinet skal der graves 10 meter ned i havbunden, hvor spunsen skal hamres ned.

Spunsarbejdet indledes efter planen i uge 9.

Boresjakket er i øvrigt netop kommet fra en anden boringsopgave, hvor holdet har lavet 75 meter dybe prøveboringer i den midtjyske undergrund, hvor det 320 meter høje ”Bestseller-Tårn” er tænkt bygget. Dette borearbejde foregik dog med en anden og større maskine, end den der benyttes i Hanstholm.

Når hullerne er boret ned i kridt og flint, fyldes de straks med sand. Så kan spunsens uden problemer bankes ned.

Borearbejdet på den gamle østmolen forventes at vare fem-seks uger.

Spunsarbejdet indledes efter planen i uge 9.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...